Băng đảng khét tiếng nhất Nhật Bản “khốn đốn” thế nào trong dịch Covid-19?

Băng đảng khét tiếng nhất Nhật Bản "khốn đốn" thế nào trong dịch Covid-19? - 1

Băng đảng khét tiếng nhất Nhật Bản “khốn đốn” thế nào trong dịch Covid-19?

Thứ Năm, ngày 14/05/2020 20:30 PM (GMT+7)

Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động của Yakuza, băng đảng tội phạm lâu đời nhất Nhật Bản, khi nó bùng phát đúng thời điểm băng đảng này đang chật vật để “sinh tồn”.


  

window.onload = function () {resizeNewsImage(“news-image”, 699);}

.tblCor{padding:15px 10px 12px 15px;background:url(//image.24h.com.vn/images/bg_corona.jpg) no-repeat;background-size:100% 100%}.tblCor .collum{width:236px}.tblCor .colL .item{background-color:#ebebeb;padding:12px 0 10px 27px;margin-top:9px;border-radius:5px}.tblCor .colL .item:nth-child(2){color:#135d7e}.tblCor .colL .item:nth-child(3){color:#ff3c2f}.tblCor .colL .item:nth-child(4){color:#378b36}.tblCor .colL .item b{display:inline-block;min-width:50px;text-align:center;font-size:16px}.tblCor .colL .item span{padding-left:20px;font-size:15px;color:#333}.tblCor .colR{flex-grow:1;margin-left:8px;background-color:#fff;padding:7px}.tblCor .colR span{font-size:14px;color:#333;text-align:center}.tblCor .colR span:nth-child(1){width:10%}.tblCor .colR span:nth-child(2){width:28%}.tblCor .colR span:nth-child(3){width:21%}.tblCor .colR span:nth-child(4){width:21%}.tblCor .colR span:nth-child(5){width:21%}.tblCor .colR .tblHead{border-bottom:1px solid #797979;padding-bottom:8px}.tblCor .colR .item{border-bottom:1px solid #d7d7d7;padding:10px 0}.tblCor .colR .item:last-child{border-bottom:none;padding-bottom:5px}.tblCor .scroll{height:140px;overflow:hidden;overflow-y:scroll;box-sizing:border-box}.tblCor .scroll::-webkit-scrollbar{width:6px}.tblCor .scroll::-webkit-scrollbar-thumb{border-radius:10px;background-color:#cecece}.tblCor .scroll .flex:first-child span, .tblCor .scroll .flex:nth-child(2) span{font-weight:700;color:#ff3c2f}.tblCorTit{font-size:24px}.nationName .inner{border-bottom:1px solid #fff;padding-bottom:15px;justify-content:space-between}.nationName b{font-size:14px;color:#c9c9c9;cursor:pointer}.nationName b.atv{color:#fff;position:relative}.nationName b.atv:after{content:”;display:inline-block;width:10px;height:10px;background-color:#0d5e81;border:1px solid #fff;position:absolute;bottom:-22px;left:50%;margin-left:-6px;transform:rotate(-45deg)}.flex{display:flex}.tblCor .collum{width:236px}.tblCor .colR{flex-grow:1;margin-left:8px;background-color:#fff;padding:7px}

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19

(Số liệu cập nhật lúc 20:16 02/06/2020) – Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers

Thế giới
Việt Nam
Mỹ
Nga
Bra-xin

  Ca nhiễm bệnh
  Ca tử vong
  Ca khỏi bệnh

STT Tỉnh Ca nhiễm Ca tử vong Ca khỏi bệnh

loadContentCoronaDetailByTab(”,’QTALL’);
function loadContentCoronaDetailByTab(evt,p_table_corona_data,p_is_china){
var arrCoronaall = {“vn”:[{“c_quoc_gia”:”Viu1ec7t Nam”,”c_ma_quoc_gia”:”VIE”,”c_tinh”:”Hu00e0 Nu1ed9i”,”c_ma_tinh”:”hu00e0 nu1ed9i”,”c_so_ca_nhiem”:114,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:113,”c_loai_ban_ghi”:”PROVINCE”},{“c_quoc_gia”:”Viu1ec7t Nam”,”c_ma_quoc_gia”:”VIE”,”c_tinh”:”TP Hu1ed3 Chu00ed Minh”,”c_ma_tinh”:”tp hu1ed3 chu00ed minh”,”c_so_ca_nhiem”:59,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:55,”c_loai_ban_ghi”:”PROVINCE”},{“c_quoc_gia”:”Viu1ec7t Nam”,”c_ma_quoc_gia”:”VIE”,”c_tinh”:”Thu00e1i Bu00ecnh”,”c_ma_tinh”:”thu00e1i bu00ecnh”,”c_so_ca_nhiem”:30,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:9,”c_loai_ban_ghi”:”PROVINCE”},{“c_quoc_gia”:”Viu1ec7t Nam”,”c_ma_quoc_gia”:”VIE”,”c_tinh”:”Bu1ea1c Liu00eau “,”c_ma_tinh”:”bu1ea1c liu00eau “,”c_so_ca_nhiem”:21,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:20,”c_loai_ban_ghi”:”PROVINCE”},{“c_quoc_gia”:”Viu1ec7t Nam”,”c_ma_quoc_gia”:”VIE”,”c_tinh”:”Vu0129nh Phu00fac”,”c_ma_tinh”:”vu0129nh phu00fac”,”c_so_ca_nhiem”:19,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:19,”c_loai_ban_ghi”:”PROVINCE”},{“c_quoc_gia”:”Viu1ec7t Nam”,”c_ma_quoc_gia”:”VIE”,”c_tinh”:”Ninh Bu00ecnh”,”c_ma_tinh”:”ninh bu00ecnh”,”c_so_ca_nhiem”:13,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:13,”c_loai_ban_ghi”:”PROVINCE”},{“c_quoc_gia”:”Viu1ec7t Nam”,”c_ma_quoc_gia”:”VIE”,”c_tinh”:”Bu00ecnh Thuu1eadn”,”c_ma_tinh”:”bu00ecnh thuu1eadn”,”c_so_ca_nhiem”:9,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:9,”c_loai_ban_ghi”:”PROVINCE”},{“c_quoc_gia”:”Viu1ec7t Nam”,”c_ma_quoc_gia”:”VIE”,”c_tinh”:”Quu1ea3ng Ninh”,”c_ma_tinh”:”quu1ea3ng ninh”,”c_so_ca_nhiem”:8,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:8,”c_loai_ban_ghi”:”PROVINCE”},{“c_quoc_gia”:”Viu1ec7t Nam”,”c_ma_quoc_gia”:”VIE”,”c_tinh”:”u0110u00e0 Nu1eb5ng”,”c_ma_tinh”:”u0111u00e0 nu1eb5ng”,”c_so_ca_nhiem”:6,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:6,”c_loai_ban_ghi”:”PROVINCE”},{“c_quoc_gia”:”Viu1ec7t Nam”,”c_ma_quoc_gia”:”VIE”,”c_tinh”:”u0110u1ed3ng Thu00e1p”,”c_ma_tinh”:”u0111u1ed3ng thu00e1p”,”c_so_ca_nhiem”:5,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:5,”c_loai_ban_ghi”:”PROVINCE”},{“c_quoc_gia”:”Viu1ec7t Nam”,”c_ma_quoc_gia”:”VIE”,”c_tinh”:”Hu1ea3i Du01b0u01a1ng”,”c_ma_tinh”:”hu1ea3i du01b0u01a1ng”,”c_so_ca_nhiem”:4,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:1,”c_loai_ban_ghi”:”PROVINCE”},{“c_quoc_gia”:”Viu1ec7t Nam”,”c_ma_quoc_gia”:”VIE”,”c_tinh”:”Bu1eafc Giang”,”c_ma_tinh”:”bu1eafc giang”,”c_so_ca_nhiem”:4,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:4,”c_loai_ban_ghi”:”PROVINCE”},{“c_quoc_gia”:”Viu1ec7t Nam”,”c_ma_quoc_gia”:”VIE”,”c_tinh”:”Hu00e0 Tu0129nh”,”c_ma_tinh”:”hu00e0 tu0129nh”,”c_so_ca_nhiem”:4,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:4,”c_loai_ban_ghi”:”PROVINCE”},{“c_quoc_gia”:”Viu1ec7t Nam”,”c_ma_quoc_gia”:”VIE”,”c_tinh”:”Hu00e0 Nam”,”c_ma_tinh”:”hu00e0 nam”,”c_so_ca_nhiem”:4,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:4,”c_loai_ban_ghi”:”PROVINCE”},{“c_quoc_gia”:”Viu1ec7t Nam”,”c_ma_quoc_gia”:”VIE”,”c_tinh”:”Tu00e2y Ninh”,”c_ma_tinh”:”tu00e2y ninh”,”c_so_ca_nhiem”:4,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:4,”c_loai_ban_ghi”:”PROVINCE”},{“c_quoc_gia”:”Viu1ec7t Nam”,”c_ma_quoc_gia”:”VIE”,”c_tinh”:”Quu1ea3ng Nam”,”c_ma_tinh”:”quu1ea3ng nam”,”c_so_ca_nhiem”:3,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:3,”c_loai_ban_ghi”:”PROVINCE”},{“c_quoc_gia”:”Viu1ec7t Nam”,”c_ma_quoc_gia”:”VIE”,”c_tinh”:”Thanh Hu00f3a”,”c_ma_tinh”:”thanh hu00f3a”,”c_so_ca_nhiem”:3,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:3,”c_loai_ban_ghi”:”PROVINCE”},{“c_quoc_gia”:”Viu1ec7t Nam”,”c_ma_quoc_gia”:”VIE”,”c_tinh”:”Thu1eeba Thiu00ean Huu1ebf”,”c_ma_tinh”:”thu1eeba thiu00ean huu1ebf”,”c_so_ca_nhiem”:2,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:2,”c_loai_ban_ghi”:”PROVINCE”},{“c_quoc_gia”:”Viu1ec7t Nam”,”c_ma_quoc_gia”:”VIE”,”c_tinh”:”Cu1ea7n Thu01a1″,”c_ma_tinh”:”cu1ea7n thu01a1″,”c_so_ca_nhiem”:2,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:2,”c_loai_ban_ghi”:”PROVINCE”},{“c_quoc_gia”:”Viu1ec7t Nam”,”c_ma_quoc_gia”:”VIE”,”c_tinh”:”Tru00e0 Vinh “,”c_ma_tinh”:”tru00e0 vinh “,”c_so_ca_nhiem”:2,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:2,”c_loai_ban_ghi”:”PROVINCE”},{“c_quoc_gia”:”Viu1ec7t Nam”,”c_ma_quoc_gia”:”VIE”,”c_tinh”:”Ninh Thuu1eadn”,”c_ma_tinh”:”ninh thuu1eadn”,”c_so_ca_nhiem”:2,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:2,”c_loai_ban_ghi”:”PROVINCE”},{“c_quoc_gia”:”Viu1ec7t Nam”,”c_ma_quoc_gia”:”VIE”,”c_tinh”:”Lu00e0o Cai”,”c_ma_tinh”:”lu00e0o cai”,”c_so_ca_nhiem”:2,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:2,”c_loai_ban_ghi”:”PROVINCE”},{“c_quoc_gia”:”Viu1ec7t Nam”,”c_ma_quoc_gia”:”VIE”,”c_tinh”:”Khu00e1nh Hu00f2a”,”c_ma_tinh”:”khu00e1nh hu00f2a”,”c_so_ca_nhiem”:1,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:1,”c_loai_ban_ghi”:”PROVINCE”},{“c_quoc_gia”:”Viu1ec7t Nam”,”c_ma_quoc_gia”:”VIE”,”c_tinh”:”Bu1ebfn Tre”,”c_ma_tinh”:”bu1ebfn tre”,”c_so_ca_nhiem”:1,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:1,”c_loai_ban_ghi”:”PROVINCE”},{“c_quoc_gia”:”Viu1ec7t Nam”,”c_ma_quoc_gia”:”VIE”,”c_tinh”:”Bu1eafc Ninh”,”c_ma_tinh”:”bu1eafc ninh”,”c_so_ca_nhiem”:1,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:1,”c_loai_ban_ghi”:”PROVINCE”},{“c_quoc_gia”:”Viu1ec7t Nam”,”c_ma_quoc_gia”:”VIE”,”c_tinh”:”Thu00e1i Nguyu00ean”,”c_ma_tinh”:”thu00e1i nguyu00ean”,”c_so_ca_nhiem”:1,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:1,”c_loai_ban_ghi”:”PROVINCE”},{“c_quoc_gia”:”Viu1ec7t Nam”,”c_ma_quoc_gia”:”VIE”,”c_tinh”:”Hu01b0ng Yu00ean”,”c_ma_tinh”:”hu01b0ng yu00ean”,”c_so_ca_nhiem”:1,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:1,”c_loai_ban_ghi”:”PROVINCE”},{“c_quoc_gia”:”Viu1ec7t Nam”,”c_ma_quoc_gia”:”VIE”,”c_tinh”:”Lai Chu00e2u”,”c_ma_tinh”:”lai chu00e2u”,”c_so_ca_nhiem”:1,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:1,”c_loai_ban_ghi”:”PROVINCE”},{“c_quoc_gia”:”Viu1ec7t Nam”,”c_ma_quoc_gia”:”VIE”,”c_tinh”:”u0110u1ed3ng Nai”,”c_ma_tinh”:”u0111u1ed3ng nai”,”c_so_ca_nhiem”:1,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:1,”c_loai_ban_ghi”:”PROVINCE”},{“c_quoc_gia”:”Viu1ec7t Nam”,”c_ma_quoc_gia”:”VIE”,”c_tinh”:”Hu00e0 Giang”,”c_ma_tinh”:”hu00e0 giang”,”c_so_ca_nhiem”:1,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:1,”c_loai_ban_ghi”:”PROVINCE”}],”world”:[{“c_quoc_gia”:”Mu1ef9″,”c_ma_quoc_gia”:”usa”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:1860613,”c_tu_vong”:106944,”c_nghi_nhiem”:238,”c_binh_phuc”:615654,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Bra-xin”,”c_ma_quoc_gia”:”brazil”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:529405,”c_tu_vong”:30046,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:211080,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Nga”,”c_ma_quoc_gia”:”russia”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:423741,”c_tu_vong”:5037,”c_nghi_nhiem”:11108,”c_binh_phuc”:186985,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Tu00e2y Ban Nha”,”c_ma_quoc_gia”:”Spain”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:286718,”c_tu_vong”:27127,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:0,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Vu01b0u01a1ng Quu1ed1c Anh”,”c_ma_quoc_gia”:”UK”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:276332,”c_tu_vong”:39045,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:0,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”u00dd”,”c_ma_quoc_gia”:”Italy”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:233197,”c_tu_vong”:33475,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:158355,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”u1ea4n u0110u1ed9″,”c_ma_quoc_gia”:”India”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:199785,”c_tu_vong”:5612,”c_nghi_nhiem”:121,”c_binh_phuc”:95875,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Phu00e1p”,”c_ma_quoc_gia”:”France”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:189220,”c_tu_vong”:28833,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:68440,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”u0110u1ee9c”,”c_ma_quoc_gia”:”Germany”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:183775,”c_tu_vong”:8618,”c_nghi_nhiem”:500,”c_binh_phuc”:166400,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Peru”,”c_ma_quoc_gia”:”Peru”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:170039,”c_tu_vong”:4634,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:68507,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Thu1ed5 Nhu0129 Ku1ef3″,”c_ma_quoc_gia”:”Turkey”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:164769,”c_tu_vong”:4563,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:128947,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Iran”,”c_ma_quoc_gia”:”Iran”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:157562,”c_tu_vong”:7942,”c_nghi_nhiem”:2073,”c_binh_phuc”:123077,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Chile”,”c_ma_quoc_gia”:”Chile”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:105159,”c_tu_vong”:1113,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:44946,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Mexico”,”c_ma_quoc_gia”:”Mexico”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:93435,”c_tu_vong”:10167,”c_nghi_nhiem”:3165,”c_binh_phuc”:67491,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Canada”,”c_ma_quoc_gia”:”Canada”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:91705,”c_tu_vong”:7326,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:49726,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”u1ea2 Ru1eadp Xu00ea u00dat”,”c_ma_quoc_gia”:”Saudi Arabia”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:89011,”c_tu_vong”:549,”c_nghi_nhiem”:1484,”c_binh_phuc”:65790,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Trung Quu1ed1c”,”c_ma_quoc_gia”:”China”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:83022,”c_tu_vong”:4634,”c_nghi_nhiem”:8,”c_binh_phuc”:78315,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Pakistan”,”c_ma_quoc_gia”:”Pakistan”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:76398,”c_tu_vong”:1621,”c_nghi_nhiem”:1027,”c_binh_phuc”:27110,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Qatar”,”c_ma_quoc_gia”:”Qatar”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:60259,”c_tu_vong”:43,”c_nghi_nhiem”:2599,”c_binh_phuc”:36036,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Bu1ec9″,”c_ma_quoc_gia”:”Belgium”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:58615,”c_tu_vong”:9505,”c_nghi_nhiem”:15,”c_binh_phuc”:15934,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Bangladesh”,”c_ma_quoc_gia”:”Bangladesh”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:52445,”c_tu_vong”:709,”c_nghi_nhiem”:523,”c_binh_phuc”:11120,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Hu00e0 Lan”,”c_ma_quoc_gia”:”Netherlands”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:46647,”c_tu_vong”:5967,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:0,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Belarus”,”c_ma_quoc_gia”:”Belarus”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:44255,”c_tu_vong”:243,”c_nghi_nhiem”:419,”c_binh_phuc”:19195,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Ecuador”,”c_ma_quoc_gia”:”Ecuador”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:39994,”c_tu_vong”:3394,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:19823,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Thu1ee5y u0110iu1ec3n”,”c_ma_quoc_gia”:”Sweden”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:38589,”c_tu_vong”:4468,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:0,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Singapore”,”c_ma_quoc_gia”:”Singapore”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:35836,”c_tu_vong”:24,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:22466,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Cu1ed9ng hu00f2a Nam Phi”,”c_ma_quoc_gia”:”South Africa”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:35812,”c_tu_vong”:705,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:17291,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”UAE”,”c_ma_quoc_gia”:”UAE”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:35788,”c_tu_vong”:269,”c_nghi_nhiem”:388,”c_binh_phuc”:18726,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Bu1ed3 u0110u00e0o Nha”,”c_ma_quoc_gia”:”Portugal”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:32895,”c_tu_vong”:1436,”c_nghi_nhiem”:317,”c_binh_phuc”:19869,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Thu1ee5y Su0129″,”c_ma_quoc_gia”:”Switzerland”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:30874,”c_tu_vong”:1920,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:28500,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Colombia”,”c_ma_quoc_gia”:”Colombia”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:30493,”c_tu_vong”:969,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:9661,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Kuwait”,”c_ma_quoc_gia”:”Kuwait”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:28649,”c_tu_vong”:226,”c_nghi_nhiem”:1382,”c_binh_phuc”:14281,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Indonesia”,”c_ma_quoc_gia”:”Indonesia”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:27549,”c_tu_vong”:1663,”c_nghi_nhiem”:298,”c_binh_phuc”:7935,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Ai Cu1eadp”,”c_ma_quoc_gia”:”Egypt”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:26384,”c_tu_vong”:1005,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:6447,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Ireland”,”c_ma_quoc_gia”:”Ireland”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:25062,”c_tu_vong”:1650,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:22089,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Ukraine”,”c_ma_quoc_gia”:”Ukraine”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:24340,”c_tu_vong”:727,”c_nghi_nhiem”:388,”c_binh_phuc”:10078,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Ba Lan”,”c_ma_quoc_gia”:”Poland”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:24271,”c_tu_vong”:1081,”c_nghi_nhiem”:277,”c_binh_phuc”:11726,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Romania”,”c_ma_quoc_gia”:”Romania”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:19517,”c_tu_vong”:1279,”c_nghi_nhiem”:100,”c_binh_phuc”:13526,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Philippines”,”c_ma_quoc_gia”:”Philippines”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:18997,”c_tu_vong”:966,”c_nghi_nhiem”:84,”c_binh_phuc”:4063,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Cu1ed9ng hu00f2a Dominican”,”c_ma_quoc_gia”:”Dominican Republic”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:17572,”c_tu_vong”:502,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:10893,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Argentina”,”c_ma_quoc_gia”:”Argentina”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:17415,”c_tu_vong”:556,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:5521,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Israel”,”c_ma_quoc_gia”:”Israel”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:17219,”c_tu_vong”:287,”c_nghi_nhiem”:37,”c_binh_phuc”:14915,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Nhu1eadt bu1ea3n”,”c_ma_quoc_gia”:”Japan”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:16884,”c_tu_vong”:892,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:14502,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”u00c1o”,”c_ma_quoc_gia”:”Austria”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:16759,”c_tu_vong”:669,”c_nghi_nhiem”:33,”c_binh_phuc”:15629,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Afghanistan”,”c_ma_quoc_gia”:”Afghanistan”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:16492,”c_tu_vong”:270,”c_nghi_nhiem”:22,”c_binh_phuc”:1450,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Panama”,”c_ma_quoc_gia”:”Panama”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:13837,”c_tu_vong”:344,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:9514,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Oman”,”c_ma_quoc_gia”:”Oman”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:12799,”c_tu_vong”:59,”c_nghi_nhiem”:130,”c_binh_phuc”:2812,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Bahrain”,”c_ma_quoc_gia”:”Bahrain”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:11871,”c_tu_vong”:19,”c_nghi_nhiem”:6,”c_binh_phuc”:7076,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”u0110an Mu1ea1ch”,”c_ma_quoc_gia”:”Denmark”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:11734,”c_tu_vong”:580,”c_nghi_nhiem”:77,”c_binh_phuc”:10489,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Kazakhstan”,”c_ma_quoc_gia”:”Kazakhstan”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:11571,”c_tu_vong”:41,”c_nghi_nhiem”:170,”c_binh_phuc”:5757,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Hu00e0n Quu1ed1c”,”c_ma_quoc_gia”:”S. Korea”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:11541,”c_tu_vong”:272,”c_nghi_nhiem”:24,”c_binh_phuc”:10446,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Serbia”,”c_ma_quoc_gia”:”Serbia”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:11454,”c_tu_vong”:245,”c_nghi_nhiem”:40,”c_binh_phuc”:6766,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Nigeria”,”c_ma_quoc_gia”:”Nigeria”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:10578,”c_tu_vong”:299,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:3122,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Bolivia”,”c_ma_quoc_gia”:”Bolivia”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:10531,”c_tu_vong”:343,”c_nghi_nhiem”:169,”c_binh_phuc”:1137,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Armenia”,”c_ma_quoc_gia”:”Armenia”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:10009,”c_tu_vong”:158,”c_nghi_nhiem”:25,”c_binh_phuc”:3427,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Algeria”,”c_ma_quoc_gia”:”Algeria”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:9513,”c_tu_vong”:661,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:5894,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Cu1ed9ng hu00f2a Su00e9c”,”c_ma_quoc_gia”:”Czechia”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:9308,”c_tu_vong”:321,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:6642,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Na Uy”,”c_ma_quoc_gia”:”Norway”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:8446,”c_tu_vong”:236,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:7727,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Moldova”,”c_ma_quoc_gia”:”Moldova”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:8360,”c_tu_vong”:307,”c_nghi_nhiem”:116,”c_binh_phuc”:4738,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Ghana”,”c_ma_quoc_gia”:”Ghana”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:8297,”c_tu_vong”:38,”c_nghi_nhiem”:39,”c_binh_phuc”:2986,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Malaysia”,”c_ma_quoc_gia”:”Malaysia”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:7877,”c_tu_vong”:115,”c_nghi_nhiem”:66,”c_binh_phuc”:6470,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Morocco”,”c_ma_quoc_gia”:”Morocco”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:7859,”c_tu_vong”:205,”c_nghi_nhiem”:398,”c_binh_phuc”:6291,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Australia”,”c_ma_quoc_gia”:”Australia”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:7221,”c_tu_vong”:102,”c_nghi_nhiem”:7,”c_binh_phuc”:6626,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Phu1ea7n Lan”,”c_ma_quoc_gia”:”Finland”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:6887,”c_tu_vong”:320,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:5500,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Iraq”,”c_ma_quoc_gia”:”Iraq”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:6868,”c_tu_vong”:215,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:3275,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Cameroon”,”c_ma_quoc_gia”:”Cameroon”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:6397,”c_tu_vong”:199,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:3629,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Azerbaijan”,”c_ma_quoc_gia”:”Azerbaijan”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:5662,”c_tu_vong”:68,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:3508,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Honduras”,”c_ma_quoc_gia”:”Honduras”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:5362,”c_tu_vong”:217,”c_nghi_nhiem”:12,”c_binh_phuc”:549,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Guatemala”,”c_ma_quoc_gia”:”Guatemala”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:5336,”c_tu_vong”:116,”c_nghi_nhiem”:60,”c_binh_phuc”:795,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Sudan”,”c_ma_quoc_gia”:”Sudan”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:5173,”c_tu_vong”:298,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:1522,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Luxembourg”,”c_ma_quoc_gia”:”Luxembourg”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:4019,”c_tu_vong”:110,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:3845,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Tajikistan”,”c_ma_quoc_gia”:”Tajikistan”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:4013,”c_tu_vong”:47,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:2089,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Hungary”,”c_ma_quoc_gia”:”Hungary”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:3921,”c_tu_vong”:532,”c_nghi_nhiem”:4,”c_binh_phuc”:2160,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Guinea”,”c_ma_quoc_gia”:”Guinea”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:3844,”c_tu_vong”:23,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:2135,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Senegal”,”c_ma_quoc_gia”:”Senegal”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:3836,”c_tu_vong”:43,”c_nghi_nhiem”:96,”c_binh_phuc”:1954,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Djibouti”,”c_ma_quoc_gia”:”Djibouti”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:3779,”c_tu_vong”:25,”c_nghi_nhiem”:86,”c_binh_phuc”:1607,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Uzbekistan”,”c_ma_quoc_gia”:”Uzbekistan”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:3750,”c_tu_vong”:15,”c_nghi_nhiem”:49,”c_binh_phuc”:2908,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”DRC”,”c_ma_quoc_gia”:”DRC”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:3326,”c_tu_vong”:72,”c_nghi_nhiem”:28,”c_binh_phuc”:482,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Thu00e1i Lan”,”c_ma_quoc_gia”:”Thailand”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:3083,”c_tu_vong”:58,”c_nghi_nhiem”:1,”c_binh_phuc”:2966,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Ivory Coast”,”c_ma_quoc_gia”:”Ivory Coast”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:2951,”c_tu_vong”:33,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:1467,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Hy Lu1ea1p”,”c_ma_quoc_gia”:”Greece”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:2918,”c_tu_vong”:179,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:1374,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Gabon”,”c_ma_quoc_gia”:”Gabon”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:2655,”c_tu_vong”:17,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:722,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”El Salvador”,”c_ma_quoc_gia”:”El Salvador”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:2653,”c_tu_vong”:46,”c_nghi_nhiem”:53,”c_binh_phuc”:1116,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Bulgaria”,”c_ma_quoc_gia”:”Bulgaria”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:2538,”c_tu_vong”:144,”c_nghi_nhiem”:33,”c_binh_phuc”:1123,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Bosnia and Herzegovina”,”c_ma_quoc_gia”:”Bosnia and Herzegovina”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:2535,”c_tu_vong”:157,”c_nghi_nhiem”:22,”c_binh_phuc”:1910,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Bu1eafc Macedonia”,”c_ma_quoc_gia”:”North Macedonia”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:2315,”c_tu_vong”:140,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:1569,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Croatia”,”c_ma_quoc_gia”:”Croatia”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:2246,”c_tu_vong”:103,”c_nghi_nhiem”:11,”c_binh_phuc”:2088,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Haiti”,”c_ma_quoc_gia”:”Haiti”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:2226,”c_tu_vong”:45,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:24,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Nepal”,”c_ma_quoc_gia”:”Nepal”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:2099,”c_tu_vong”:8,”c_nghi_nhiem”:45,”c_binh_phuc”:266,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Cuba”,”c_ma_quoc_gia”:”Cuba”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:2083,”c_tu_vong”:83,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:1826,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Somalia”,”c_ma_quoc_gia”:”Somalia”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:2023,”c_tu_vong”:79,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:361,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Kenya”,”c_ma_quoc_gia”:”Kenya”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:2021,”c_tu_vong”:69,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:482,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Mayotte”,”c_ma_quoc_gia”:”Mayotte”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:1934,”c_tu_vong”:24,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:1473,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Estonia”,”c_ma_quoc_gia”:”Estonia”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:1870,”c_tu_vong”:68,”c_nghi_nhiem”:7,”c_binh_phuc”:1632,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Kyrgyzstan”,”c_ma_quoc_gia”:”Kyrgyzstan”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:1845,”c_tu_vong”:17,”c_nghi_nhiem”:38,”c_binh_phuc”:1219,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Maldives”,”c_ma_quoc_gia”:”Maldives”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:1829,”c_tu_vong”:7,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:488,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Iceland”,”c_ma_quoc_gia”:”Iceland”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:1806,”c_tu_vong”:10,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:1794,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Lithuania”,”c_ma_quoc_gia”:”Lithuania”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:1682,”c_tu_vong”:71,”c_nghi_nhiem”:13,”c_binh_phuc”:1249,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Venezuela”,”c_ma_quoc_gia”:”Venezuela”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:1662,”c_tu_vong”:17,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:302,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Sri Lanka”,”c_ma_quoc_gia”:”Sri Lanka”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:1643,”c_tu_vong”:11,”c_nghi_nhiem”:12,”c_binh_phuc”:823,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Slovakia”,”c_ma_quoc_gia”:”Slovakia”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:1522,”c_tu_vong”:28,”c_nghi_nhiem”:4,”c_binh_phuc”:1372,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”New Zealand”,”c_ma_quoc_gia”:”New Zealand”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:1504,”c_tu_vong”:22,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:1481,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Slovenia”,”c_ma_quoc_gia”:”Slovenia”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:1475,”c_tu_vong”:109,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:1358,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Ethiopia”,”c_ma_quoc_gia”:”Ethiopia”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:1344,”c_tu_vong”:14,”c_nghi_nhiem”:14,”c_binh_phuc”:231,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Guinea-Bissau”,”c_ma_quoc_gia”:”Guinea-Bissau”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:1339,”c_tu_vong”:8,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:53,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Mali”,”c_ma_quoc_gia”:”Mali”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:1315,”c_tu_vong”:78,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:744,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Equatorial Guinea”,”c_ma_quoc_gia”:”Equatorial Guinea”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:1306,”c_tu_vong”:12,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:200,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Lebanon”,”c_ma_quoc_gia”:”Lebanon”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:1242,”c_tu_vong”:27,”c_nghi_nhiem”:4,”c_binh_phuc”:719,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Albania”,”c_ma_quoc_gia”:”Albania”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:1164,”c_tu_vong”:33,”c_nghi_nhiem”:14,”c_binh_phuc”:891,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Hu1ed3ng Ku00f4ng”,”c_ma_quoc_gia”:”Hong Kong”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:1094,”c_tu_vong”:4,”c_nghi_nhiem”:1,”c_binh_phuc”:1038,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Zambia”,”c_ma_quoc_gia”:”Zambia”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:1089,”c_tu_vong”:7,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:912,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Tunisia”,”c_ma_quoc_gia”:”Tunisia”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:1086,”c_tu_vong”:48,”c_nghi_nhiem”:1,”c_binh_phuc”:965,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Costa Rica”,”c_ma_quoc_gia”:”Costa Rica”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:1084,”c_tu_vong”:10,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:676,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Latvia”,”c_ma_quoc_gia”:”Latvia”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:1071,”c_tu_vong”:24,”c_nghi_nhiem”:15,”c_binh_phuc”:760,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”CAR”,”c_ma_quoc_gia”:”CAR”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:1069,”c_tu_vong”:4,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:23,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Paraguay”,”c_ma_quoc_gia”:”Paraguay”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:995,”c_tu_vong”:11,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:488,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”South Sudan”,”c_ma_quoc_gia”:”South Sudan”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:994,”c_tu_vong”:10,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:6,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Niger”,”c_ma_quoc_gia”:”Niger”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:958,”c_tu_vong”:65,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:844,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Cu1ed9ng hu00f2a Su00edp”,”c_ma_quoc_gia”:”Cyprus”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:949,”c_tu_vong”:17,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:790,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Sierra Leone”,”c_ma_quoc_gia”:”Sierra Leone”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:865,”c_tu_vong”:46,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:475,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Burkina Faso”,”c_ma_quoc_gia”:”Burkina Faso”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:847,”c_tu_vong”:53,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:720,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Madagascar”,”c_ma_quoc_gia”:”Madagascar”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:826,”c_tu_vong”:6,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:174,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Uruguay”,”c_ma_quoc_gia”:”Uruguay”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:825,”c_tu_vong”:23,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:689,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Georgia”,”c_ma_quoc_gia”:”Georgia”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:796,”c_tu_vong”:12,”c_nghi_nhiem”:10,”c_binh_phuc”:634,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Chad”,”c_ma_quoc_gia”:”Chad”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:790,”c_tu_vong”:66,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:539,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Andorra”,”c_ma_quoc_gia”:”Andorra”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:765,”c_tu_vong”:51,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:698,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Nicaragua”,”c_ma_quoc_gia”:”Nicaragua”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:759,”c_tu_vong”:35,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:370,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Jordan”,”c_ma_quoc_gia”:”Jordan”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:746,”c_tu_vong”:9,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:535,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Tu00e0u Diamond Princess”,”c_ma_quoc_gia”:”Diamond Princess”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:712,”c_tu_vong”:13,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:651,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”San Marino”,”c_ma_quoc_gia”:”San Marino”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:672,”c_tu_vong”:42,”c_nghi_nhiem”:25,”c_binh_phuc”:384,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Malta”,”c_ma_quoc_gia”:”Malta”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:620,”c_tu_vong”:9,”c_nghi_nhiem”:17,”c_binh_phuc”:554,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Congo”,”c_ma_quoc_gia”:”Congo”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:611,”c_tu_vong”:20,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:179,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Mauritania”,”c_ma_quoc_gia”:”Mauritania”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:588,”c_tu_vong”:23,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:27,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Jamaica”,”c_ma_quoc_gia”:”Jamaica”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:588,”c_tu_vong”:9,”c_nghi_nhiem”:11,”c_binh_phuc”:322,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Quu1ea7n u0111u1ea3o Channel”,”c_ma_quoc_gia”:”Channel Islands”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:560,”c_tu_vong”:45,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:528,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Tanzania”,”c_ma_quoc_gia”:”Tanzania”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:509,”c_tu_vong”:21,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:183,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”French Guiana”,”c_ma_quoc_gia”:”French Guiana”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:499,”c_tu_vong”:1,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:200,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Uganda”,”c_ma_quoc_gia”:”Uganda”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:489,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:7,”c_binh_phuc”:79,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Sao Tome and Principe”,”c_ma_quoc_gia”:”Sao Tome and Principe”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:484,”c_tu_vong”:12,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:68,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Ru00e9union”,”c_ma_quoc_gia”:”Ru00e9union”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:473,”c_tu_vong”:1,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:411,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Cabo Verde”,”c_ma_quoc_gia”:”Cabo Verde”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:458,”c_tu_vong”:4,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:193,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Palestine”,”c_ma_quoc_gia”:”Palestine”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:451,”c_tu_vong”:3,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:372,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Togo”,”c_ma_quoc_gia”:”Togo”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:443,”c_tu_vong”:13,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:215,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”u0110u00e0i Loan”,”c_ma_quoc_gia”:”Taiwan”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:443,”c_tu_vong”:7,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:427,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Rwanda”,”c_ma_quoc_gia”:”Rwanda”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:377,”c_tu_vong”:1,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:262,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Yemen”,”c_ma_quoc_gia”:”Yemen”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:354,”c_tu_vong”:84,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:14,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Isle of Man”,”c_ma_quoc_gia”:”Isle of Man”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:336,”c_tu_vong”:24,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:311,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Malawi”,”c_ma_quoc_gia”:”Malawi”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:336,”c_tu_vong”:4,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:42,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Mauritius”,”c_ma_quoc_gia”:”Mauritius”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:335,”c_tu_vong”:10,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:322,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Viu1ec7t Nam”,”c_ma_quoc_gia”:”VIE”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:328,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:5,”c_binh_phuc”:298,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Montenegro”,”c_ma_quoc_gia”:”Montenegro”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:324,”c_tu_vong”:9,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:315,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Liberia”,”c_ma_quoc_gia”:”Liberia”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:311,”c_tu_vong”:28,”c_nghi_nhiem”:8,”c_binh_phuc”:167,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Eswatini”,”c_ma_quoc_gia”:”Eswatini”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:293,”c_tu_vong”:3,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:194,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Mozambique”,”c_ma_quoc_gia”:”Mozambique”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:254,”c_tu_vong”:2,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:97,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Benin”,”c_ma_quoc_gia”:”Benin”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:243,”c_tu_vong”:3,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:147,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Myanmar”,”c_ma_quoc_gia”:”Myanmar”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:228,”c_tu_vong”:6,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:138,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Zimbabwe”,”c_ma_quoc_gia”:”Zimbabwe”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:203,”c_tu_vong”:4,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:29,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Martinique”,”c_ma_quoc_gia”:”Martinique”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:200,”c_tu_vong”:14,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:98,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Quu1ea7n u0111u1ea3o Faeroe”,”c_ma_quoc_gia”:”Faeroe Islands”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:187,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:187,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Mongolia”,”c_ma_quoc_gia”:”Mongolia”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:185,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:44,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Gibraltar”,”c_ma_quoc_gia”:”Gibraltar”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:172,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:151,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Libya”,”c_ma_quoc_gia”:”Libya”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:168,”c_tu_vong”:5,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:52,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Guadeloupe”,”c_ma_quoc_gia”:”Guadeloupe”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:162,”c_tu_vong”:14,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:138,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Guyana”,”c_ma_quoc_gia”:”Guyana”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:153,”c_tu_vong”:12,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:70,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Cayman Islands”,”c_ma_quoc_gia”:”Cayman Islands”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:150,”c_tu_vong”:1,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:75,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Bermuda”,”c_ma_quoc_gia”:”Bermuda”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:141,”c_tu_vong”:9,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:112,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Brunei”,”c_ma_quoc_gia”:”Brunei”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:141,”c_tu_vong”:2,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:138,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Campuchia”,”c_ma_quoc_gia”:”Cambodia”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:125,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:123,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Syria”,”c_ma_quoc_gia”:”Syria”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:123,”c_tu_vong”:6,”c_nghi_nhiem”:4,”c_binh_phuc”:50,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Trinidad and Tobago”,”c_ma_quoc_gia”:”Trinidad and Tobago”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:117,”c_tu_vong”:8,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:108,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Comoros”,”c_ma_quoc_gia”:”Comoros”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:106,”c_tu_vong”:2,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:26,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Bahamas”,”c_ma_quoc_gia”:”Bahamas”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:102,”c_tu_vong”:11,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:49,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Aruba”,”c_ma_quoc_gia”:”Aruba”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:101,”c_tu_vong”:3,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:98,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Monaco”,”c_ma_quoc_gia”:”Monaco”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:99,”c_tu_vong”:4,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:90,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Barbados”,”c_ma_quoc_gia”:”Barbados”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:92,”c_tu_vong”:7,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:76,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Angola”,”c_ma_quoc_gia”:”Angola”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:86,”c_tu_vong”:4,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:18,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Liechtenstein”,”c_ma_quoc_gia”:”Liechtenstein”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:82,”c_tu_vong”:1,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:55,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Sint Maarten”,”c_ma_quoc_gia”:”Sint Maarten”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:77,”c_tu_vong”:15,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:60,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Burundi”,”c_ma_quoc_gia”:”Burundi”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:63,”c_tu_vong”:1,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:33,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”French Polynesia”,”c_ma_quoc_gia”:”French Polynesia”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:60,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:60,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Bhutan”,”c_ma_quoc_gia”:”Bhutan”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:47,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:3,”c_binh_phuc”:9,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Ma Cao”,”c_ma_quoc_gia”:”Macao”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:45,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:45,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Suriname”,”c_ma_quoc_gia”:”Suriname”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:44,”c_tu_vong”:1,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:9,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Saint Martin”,”c_ma_quoc_gia”:”Saint Martin”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:41,”c_tu_vong”:3,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:33,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Eritrea”,”c_ma_quoc_gia”:”Eritrea”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:39,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:39,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Botswana”,”c_ma_quoc_gia”:”Botswana”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:38,”c_tu_vong”:1,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:20,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Antigua and Barbuda”,”c_ma_quoc_gia”:”Antigua and Barbuda”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:26,”c_tu_vong”:3,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:19,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”St. Vincent Grenadines”,”c_ma_quoc_gia”:”St. Vincent Grenadines”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:26,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:15,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Gambia”,”c_ma_quoc_gia”:”Gambia”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:25,”c_tu_vong”:1,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:20,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Namibia”,”c_ma_quoc_gia”:”Namibia”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:25,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:16,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Timor-Leste”,”c_ma_quoc_gia”:”Timor-Leste”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:24,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:24,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Grenada”,”c_ma_quoc_gia”:”Grenada”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:23,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:18,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Curau00e7ao”,”c_ma_quoc_gia”:”Curau00e7ao”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:20,”c_tu_vong”:1,”c_nghi_nhiem”:1,”c_binh_phuc”:15,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”New Caledonia”,”c_ma_quoc_gia”:”New Caledonia”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:20,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:18,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Laos”,”c_ma_quoc_gia”:”Laos”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:19,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:16,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Belize”,”c_ma_quoc_gia”:”Belize”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:18,”c_tu_vong”:2,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:16,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Dominica”,”c_ma_quoc_gia”:”Dominica”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:18,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:16,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Fiji”,”c_ma_quoc_gia”:”Fiji”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:18,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:15,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Saint Lucia”,”c_ma_quoc_gia”:”Saint Lucia”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:18,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:18,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Saint Kitts and Nevis”,”c_ma_quoc_gia”:”Saint Kitts and Nevis”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:15,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:15,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Falkland Islands”,”c_ma_quoc_gia”:”Falkland Islands”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:13,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:13,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Greenland”,”c_ma_quoc_gia”:”Greenland”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:13,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:11,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Turks and Caicos”,”c_ma_quoc_gia”:”Turks and Caicos”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:12,”c_tu_vong”:1,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:11,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Vatican City”,”c_ma_quoc_gia”:”Vatican City”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:12,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:2,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Montserrat”,”c_ma_quoc_gia”:”Montserrat”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:11,”c_tu_vong”:1,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:10,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Seychelles”,”c_ma_quoc_gia”:”Seychelles”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:11,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:11,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”MS Zaandam”,”c_ma_quoc_gia”:”MS Zaandam”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:9,”c_tu_vong”:2,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:0,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Western Sahara”,”c_ma_quoc_gia”:”Western Sahara”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:9,”c_tu_vong”:1,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:6,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”British Virgin Islands”,”c_ma_quoc_gia”:”British Virgin Islands”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:8,”c_tu_vong”:1,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:7,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Papua New Guinea”,”c_ma_quoc_gia”:”Papua New Guinea”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:8,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:8,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Caribbean Netherlands”,”c_ma_quoc_gia”:”Caribbean Netherlands”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:7,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:7,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”St. Barth”,”c_ma_quoc_gia”:”St. Barth”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:6,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:6,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Anguilla”,”c_ma_quoc_gia”:”Anguilla”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:3,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:3,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Lesotho”,”c_ma_quoc_gia”:”Lesotho”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:2,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:1,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},{“c_quoc_gia”:”Saint Pierre Miquelon”,”c_ma_quoc_gia”:”Saint Pierre Miquelon”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:1,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:1,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”}]};
var arrCoronatotal = {“0”:{“c_quoc_gia”:”Viu1ec7t Nam”,”c_ma_quoc_gia”:”VIE”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:328,”c_tu_vong”:0,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:298,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},”3″:{“c_quoc_gia”:”Nga”,”c_ma_quoc_gia”:”russia”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:423741,”c_tu_vong”:5037,”c_nghi_nhiem”:11108,”c_binh_phuc”:186985,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},”2″:{“c_quoc_gia”:”Bra-xin”,”c_ma_quoc_gia”:”brazil”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:529405,”c_tu_vong”:30046,”c_nghi_nhiem”:0,”c_binh_phuc”:211080,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},”1″:{“c_quoc_gia”:”Mu1ef9″,”c_ma_quoc_gia”:”usa”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:1860613,”c_tu_vong”:106944,”c_nghi_nhiem”:238,”c_binh_phuc”:615654,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”},”4″:{“c_quoc_gia”:”World”,”c_ma_quoc_gia”:”QTALL”,”c_tinh”:””,”c_ma_tinh”:””,”c_so_ca_nhiem”:6403001,”c_tu_vong”:378112,”c_nghi_nhiem”:31913,”c_binh_phuc”:2932293,”c_loai_ban_ghi”:”NATION”}};
var v_arr_data;
if(p_table_corona_data == ‘VIE’){
document.getElementById(‘dia_diem_corona’).innerText = ‘Tỉnh’;
v_arr_data = arrCoronaall.vn;
}else{
document.getElementById(‘dia_diem_corona’).innerText = ‘Quốc gia’;
v_arr_data = arrCoronaall.world;
}
if (typeof v_arr_data === ‘string’) {
v_arr_data = JSON.parse(v_arr_data);
}
v_count = Object.keys(v_arr_data).length;
if(v_count >0){
var htmlCoronaListdetail = ”;
for(var i=0;i<v_count;i++){
htmlCoronaListdetail += '

‘+(i+1)+”;
if(p_table_corona_data == ‘VIE’){
htmlCoronaListdetail += ‘‘+v_arr_data[i].c_tinh+”;
}else{
htmlCoronaListdetail += ‘‘+v_arr_data[i].c_quoc_gia+”;
}
htmlCoronaListdetail += ‘‘+number_formatcorona(v_arr_data[i].c_so_ca_nhiem)+”;
htmlCoronaListdetail += ‘‘+number_formatcorona(v_arr_data[i].c_tu_vong)+”;
if(number_formatcorona(v_arr_data[i].c_binh_phuc) > 0){
htmlCoronaListdetail += ‘‘+number_formatcorona(v_arr_data[i].c_binh_phuc)+”;
}else{
htmlCoronaListdetail += ‘-‘;
}
htmlCoronaListdetail += ‘

‘;
}
if(htmlCoronaListdetail != ”){
document.getElementById(‘coronaListdetail’).innerHTML = htmlCoronaListdetail;
}
}
v_count_total = Object.keys(arrCoronatotal).length;
if(v_count_total >0){
for(var j=0;j3) {
for (i=stringNum.length; i>-1; i–) {
if ( (c==3) && ((stringNum.length-i)!=stringNum.length) ) {
stringNum.splice(i, 0, “.”);
c=0;
}
c++
}
return stringNum.join(”);
}
return num;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *