Ngắm thân hình của “người đàn bà được khao khát nhất Nhật Bản”

Ngắm thân hình của “người đàn bà được khao khát nhất Nhật Bản”

Thứ Sáu, ngày 22/05/2020 10:00 AM (GMT+7)

Dù đã hơn 30 tuổi nhưng cô vẫn là “thành trì nhan sắc” của xứ sở hoa anh đào.


window.onload = function () {resizeNewsImage(“news-image”, 699);}

//

//

//<![CDATA[

var v_load_recommend_boxzplayer_d34221 = true;
//{VARIABLE_POSTER}
function initvideozplayer_d34221() {
var vidLoaded = false,
dynamicId,
vidId,
parentVid = "v-24hContainer_zplayer_d34221",
videoElmStr = '

‘+
‘To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that ‘+
supports HTML5 video ‘+
‘ ‘ +
”,
videozplayer_d34221,
videoAds1Conf = {
“poster”: “https://image-us.24h.com.vn/upload/2-2020/images/2020-05-21/1590027860-japan.jpg”,

“offsetWatchPercent”: 20,
“stopOtherOnPlay”: true,
“parentVid”: parentVid,
“vidErrorLog”: 0,
“skipAble”: true,
“skipTime”: 5000,
/*CDN_DOMAIN_HLS*/
“skipAdsBtnContent”: “Skip Ad”,
“showAdVol”: true,
“VIDEOID”: “zplayer_d34221”,
“minAble”: true,”vidTitle” : “Ngắm thân hình của #34;người đàn bà được khao khát nhất Nhật Bản#34;”,
“viewportAutoPlay”: true,
“vidVol” : “0.15”,
“adVol” : “0.15”,
“trackSlowMedia”:0,
“secondToLoadMedia”:3000,
“secondToLoadMeta”:3000,
“prerollTimeEnd” : 31,
“midrollTimeEnd” : 15,
“postrollTimeEnd” : 30,
“skipAdsBtnPos”: “bottom-left”,
“theaterMod”: {height: 580},
“fastSeek”: {step: 5},
“userAgent”: “Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36”,
“adLoadTimeout” : 8000

,”vastUri”: “https%3A%2F%2Fvideo.24h.com.vn%2Fupload%2Fhtml%2Ftempvast.xml”
,”vastUriPost” : “https%3A%2F%2Fvideo.24h.com.vn%2Fupload%2Fhtml%2Ftempvast.xml”
,”vastUriMid” : “https%3A%2F%2Fvideo.24h.com.vn%2Fupload%2Fhtml%2Ftempvast.xml”
,”midTime”: 10
/*FALL_BACK*/
/*PLAYLIST_ITEM*/
/*DRM_VIDEO*/
/*VIDEO_DURATION_CONFIG*/
//{set_highlight_zplayer_html5}
}
if(document.getElementById(parentVid).innerHTML.trim() == “”){
loadVidzplayer_d34221();
vidLoaded = true;
}
function loadVidzplayer_d34221(){
dynamicId = new Date().valueOf();
vidId = “my-video-multiple1_”+dynamicId;
videoAds1Conf.VIDEOID = vidId;
if(vidLoaded==true){
videoAds1Conf.viewportAutoPlay = false;
}
var newVideStr = videoElmStr.replace(/__VIDIDzplayer_d34221__/g, vidId);

document.getElementById(parentVid).innerHTML = newVideStr;
videozplayer_d34221 = new videoObj(videoAds1Conf);
playerEventszplayer_d34221(videozplayer_d34221);
if(!document.getElementById(parentVid).classList.contains(parentVid+”_loaded”)){
document.getElementById(parentVid).className += ” “+parentVid+”_loaded”;
}

videozplayer_d34221.player.on(“videoended”, function(){
videoAds1Conf.viewportAutoPlay = false;
var videoConf = videoAds1Conf;
videoConf.viewportAutoPlay = false;
var element = document.getElementById(videoConf.VIDEOID);
element.parentNode.removeChild(element);
videozplayer_d34221 = undefined;
loadVidzplayer_d34221();
});
}
function playerEventszplayer_d34221(videozplayer_d34221){
videozplayer_d34221.player.on(“onPlay”, function(name) {
//console.log(“listener onPlay: “);
var docPlayVideo_zplayer_d34221 = document.getElementById(“zplayer_d34221_ga”);
if(docPlayVideo_zplayer_d34221){
docPlayVideo_zplayer_d34221.innerHTML = ”;
}
// begin 5/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc
var docVideoPlay_zplayer_d34221 = document.getElementById(‘zplayer_d34221_content_play’); docVideoPlay_zplayer_d34221.innerHTML= ”;
// end 5/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc
//Begin 14-07-2017 : Thangnb tracking_google_tag_manager_video

//End 14-07-2017 : Thangnb tracking_google_tag_manager_video
if(document.getElementById(“tracking_play_video_ben_thu_bazplayer_d34221”)){
document.getElementById(“tracking_play_video_ben_thu_bazplayer_d34221″).innerHTML = ”;
}
});
// Begin 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top
videozplayer_d34221.player.on(“playerMinimized”, function(name) {
// console.log(“Listener playerMinimized: “);
if ($(“#arrowPageUp”).length) {
$(“#arrowPageUp”).css(“bottom”,”157px”);
$(“#backpage”).css(“bottom”,”200px”);
}
});
videozplayer_d34221.player.on(“playerUnMinimized”, function(name) {
// console.log(“Listener playerUnMinimized: “);
if ($(“#arrowPageUp”).length) {
$(“#arrowPageUp”).css(“bottom”,”20px”);
}
});
videozplayer_d34221.player.on(“miniPlayerClosed”, function(name) {
// console.log(“Listener miniPlayerClosed: “);
if ($(“#arrowPageUp”).length) {
$(“#arrowPageUp”).css(“bottom”,”20px”);
}
});

// End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top

var v_err_log_zplayer_d34221 = document.getElementById(“zplayer_d34221_ga_error”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_d34221.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_zplayer_d34221){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1151030&ma_error=ERROR_1″;
v_err_log_zplayer_d34221.innerHTML = ”;
}
});
videozplayer_d34221.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_zplayer_d34221){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1151030&ma_error=ERROR_2″;
v_err_log_zplayer_d34221.innerHTML = ”;
}
});
videozplayer_d34221.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_zplayer_d34221){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1151030&ma_error=ERROR_3″;
v_err_log_zplayer_d34221.innerHTML = ”;
}
});
videozplayer_d34221.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_zplayer_d34221){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1151030&ma_error=ERROR_4″;
v_err_log_zplayer_d34221.innerHTML = ”;
}
});
videozplayer_d34221.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_zplayer_d34221){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1151030&ma_error=ERROR_5″;
v_err_log_zplayer_d34221.innerHTML = ”;
}
});
videozplayer_d34221.player.on(“timeupdate”, function () {
if(v_load_recommend_boxzplayer_d34221 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){
try{
var v_time_current = videozplayer_d34221.player.currentTime();
if(v_time_current > 0){
if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){
// Begin 07-11-2018 trungcq XLCYCMHENG_33231_toi_uu_load_recommend_video_json
if(typeof v_object_recomend_video != “undefined” && parseInt(v_object_recomend_video.length) > 0){
var v_total_page_recommend =0;
v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(v_object_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend_video[0][“c_number_items”])));
// Tao HTML video recommend
var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(v_object_recomend_video,”zplayer_d34221″);
// Gắn HTML vào chuỗi
if(v_html_recomend !=””){
// Nếu tồn tại video highlight
if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_d34221”).length) {
$(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_d34221”).after(v_html_recomend);
} else {
if ($(“#zplayer_d34221_container”).length) {
$(“#zplayer_d34221_container”).after(v_html_recomend);
}
}
// Hiển thị dạng slide
if ($(“#box_recommend_zplayer_d34221”).length) {
$(“#box_recommend_zplayer_d34221”).show(1000);
setTimeout(function(){
create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_d34221”, “swpier_container_zplayer_d34221″,”swiper_active_slide_zplayer_d34221”, “pagination-zplayer_d34221″,”wrapper_zplayer_d34221”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_d34221”, “prvVid_recommendzplayer_d34221”, “nxtVid_recommendzplayer_d34221”);
$(“#box_recommend_zplayer_d34221”).css(“height”, “”);
}, 900);
}
}
}
// End 07-11-2018 trungcq XLCYCMHENG_33231_toi_uu_load_recommend_video_json
v_load_recommend_boxzplayer_d34221 = false;
}
}
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
}
});

videozplayer_d34221.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_waiting_zplayer_d34221 = document.getElementById(“zplayer_d34221_ga_media_slow_waiting”);
if(v_slow_waiting_zplayer_d34221){
//đổi ms về s
v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1151030&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load;
v_slow_waiting_zplayer_d34221.innerHTML = ”;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “);
});
videozplayer_d34221.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_metadata_zplayer_d34221 = document.getElementById(“zplayer_d34221_ga_media_slow_metadata”);
if(v_slow_metadata_zplayer_d34221){
//đổi ms về s
v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1151030&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata;
v_slow_metadata_zplayer_d34221.innerHTML = ”;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “);
});
videozplayer_d34221.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){
//console.log(‘ON PREROLL START’);
docGaPreroll_zplayer_d34221 = document.getElementById(‘zplayer_d34221_ga_preroll’);
if(docGaPreroll_zplayer_d34221){
docGaPreroll_zplayer_d34221.innerHTML = ”;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_preroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_d34221.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){
//console.log(‘ON OVERLAY START’);
docGaOverlay_zplayer_d34221 = document.getElementById(‘zplayer_d34221_ga_overlay’);
if(docGaOverlay_zplayer_d34221){
docGaOverlay_zplayer_d34221.innerHTML = ”;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_overlay_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_d34221.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){
//console.log(‘ON POSTROLL START’);
docGaPostroll_zplayer_d34221 = document.getElementById(‘zplayer_d34221_ga_overlay’);
if(docGaPostroll_zplayer_d34221){
docGaPostroll_zplayer_d34221.innerHTML = ”;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_postroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});

videozplayer_d34221.player.on(“onResume”, function (evt, data) {
//console.log(“listener onResume: “);

});
videozplayer_d34221.player.on(“onStop”, function(name) {
//console.log(“listener onStop: “);

});

}
videoAdsInitzplayer_d34221 = true;
}
// Ga video load luôn được chạy
var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_d34221_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ”;
function inViewport( element ){
// Get the elements position relative to the viewport
var bb = element.getBoundingClientRect();
// Check if the element is outside the viewport
// Then invert the returned value because you want to know the opposite
return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom

//

Nguồn: http://danviet.vn/ngam-than-hinh-cua-nguoi-dan-ba-duoc-khao-khat-nhat-nhat-ban-5020202251002538….Nguồn: http://danviet.vn/ngam-than-hinh-cua-nguoi-dan-ba-duoc-khao-khat-nhat-nhat-ban-5020202251002538.htm

window.addEventListener(“load”,function() {
banner_tostring(ADS_201_15s, “ADS_201_15s”);
})

Nữ HLV múa cột có thân hình cơ bắp, khuôn mặt ”thiên thần” gợi cảm bậc nhất xứ Hàn

Kim Young-ji (31 tuổi) là huấn luyện viên múa cột sở hữu gương mặt xinh đẹp, trẻ trung cùng thân hình cơ bắp, cô có hàng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *